TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

วิธีฆ่าเชื้อโรคในเสื้อผ้า ขจัดโควิด 19

ทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่า เสื้อผ้าและเครื่องนอนจะไม่เป็นตัวแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อย่าถือเสื้อผ้า หรือผ้าปูที่นอนที่สกปรกให้สัมผัสโดนตัว นำผ้าเหล่านี้ไปซักด้วยผงซักฟอก หรือสบู่ ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส

ถ้ามีน้ำยาฟอกขาวก็สามารถผสมลงไปได้ โดยปฏิบัติตามวิธีใช้บนบรรจุภัณฑ์  อบผ้าให้แห้งด้วยเครื่องอบผ้าอุณหภูมิสูง หรือนำผ้าไปตากแดดให้แห้ง

อ้างอิง https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

2 ความคิดเห็น
2020-04-09 10:41:14

11111

ความคิดเห็นที่ 2
2 ความคิดเห็น
2020-04-09 10:41:10

ความคิดเห็นที่ 1